cesarskie cięcie w szpitalu swissmed

CESARSKIE CIĘCIE

Cesarskie cięcie jest często koniecznością, która chroni lub nawet ratuje zdrowie i życie. Wykonuje się je w trybie pilnym, kiedy dochodzi do komplikacji podczas porodu naturalnego lub w trybie planowym, kiedy pojawiają się przeciwwskazania do porodu siłami natury.

Wskazaniami do cesarskiego cięcia są:

 • zagrożenie zdrowia i życia matki,
 • zagrożenie zdrowia i życia dziecka
 • nadciśnienie tętnicze u kobiety w ciąży
 • zbyt duże dziecko
 • zbyt duża główka dziecka w stosunku do miednicy matki
 • niektóre ciąże mnogie
 • łożysko przodujące
 • nieprawidłowa budowa miednicy i problemy ze stawami biodrowymi
 • nieprawidłowe ułożenie dziecka w macicy
 • problemy kardiologiczne, okulistyczne, neurologiczne, a także w zakresie ortopedii, hematologii czy psychiatrii.

Jak przebiega cesarskie cięcie w Szpitalu Swissmed?

 • W trybie planowym przyszła mama, zgłasza się do szpitala w dniu operacji lub dzień wcześniej. Przed rozpoczęciem porodu musi jeszcze odbyć konsultację z anestezjologiem, który na podstawie wywiadu podejmie decyzję o rodzaju znieczulenia.

 • Po podaniu znieczulenia na wysokości klatki piersiowej u kobiety stawiana jest specjalna zasłona. Zostaje również podpięta aparatura medyczna, która monitoruje najważniejsze parametry życiowe, a lekarz anestezjolog przez cały czas opiekuje się przyszłą mamą. Kiedy znieczulenie zaczyna działać, ginekolog wykonuje poprzeczne cięcie, tuż nad linią owłosienia łonowego. Następnie nacina i rozchyla tkankę mięśniową, powięzi i mięśnie – po czym delikatnie wydobywa dziecko i łożysko. Ostatnim etapem jest przecięcie pępowiny i zszycie powłok.

Przez cały czas na Sali operacyjnej przyszłej mamie może towarzyszyć bliska osoba.

Jakie rodzaje znieczulenia stosujemy w Szpitalu Swissmed?

Znieczulenie podpajęczynówkowe

Znieczulenie podpajęczynówkowe jest najczęściej stosowane podczas planowych cięć cesarskich. Podaje się je poprzez wstrzyknięcie leku przeciwbólowego w dolną część pleców. Już po kilku minutach od podania leku ustępuje czucie od pasa w dół, w tym czucie bólu. Znieczulenie podawane jest bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego znajdującego się w worku oponowym otaczającym rdzeń kręgowy. Podczas cesarskiego cięcia mama jest w pełni świadoma w trakcie operacji, może rozmawiać z personelem i od razu powitać swoje maleństwo. Znieczulenie utrzymuje się do ok 4 godzin po operacji.

Znieczulenie zewnątrzoponowe

Znieczulenie zewnątrzoponowe wykonywane jest poprzez umieszczenie cienkiego cewnika w przestrzeni międzykręgowej, za pomocą którego podaje się dawki leku przeciwbólowego. Najczęściej stosowane jest w trakcie porodu naturalnego. Jeśli jednak sytuacja w trakcie porodu zmienia się i zachodzi konieczność wykonania cięcia cesarskiego, anestezjolog może w ten sposób  podać silniejszy lek przeciwbólowy i zwiększyć jego dawki.

Znieczulenie ogólne złożone

Znieczulenie ogólne złożone wymaga uśpienia kobiety. Stosuje się je w trybie pilnym, kiedy zachodzi zagrożenie życia i nie ma już czasu na przygotowanie pacjentki do innego rodzaju znieczulania. Znieczulenie ogólne zostanie zastosowane również wtedy, kiedy istnieją przeciwskazania do znieczulenia podpajęczynówkowego czy zewnątrzoponowego lub kiedy ze względu na dobro pacjentki uzasadnione jest jej uśpienie. Lekarz anestezjolog podaje lek przeciwbólowy dożylnie, ten rodzaj znieczulenia wymaga również intubacji.

Poza trybem pilnym znieczulenie ogólne może być wykonane jeśli:

 • występuje niska krzepliwość krwi (niski poziom płytek)
 • istnieją problemy w budowie pleców i nie można podać znieczulenia, które wymaga wkłucia w okolice kręgosłupa
 • doszło do zakażenia miejsca, w którym planowane jest wkłucie z lekiem przeciwbólowym
 • pacjentka ma alergię na leki podawane w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym
 • występują: choroby serca, układu nerwowego, przewidywany jest poważny krwotok czy infekcje
 • pacjentka nie zgadza się na inny rodzaj znieczulenia.
Oceny sytuacji, po dogłębnej analizie, każdorazowo  dokonuje lekarz anestezjolog. Na tej podstawie wybiera on metodę znieczulenia, która będzie zastosowana.

.

cesarskie cięcie na żądanie

NAJLEPSZA OPIEKA

Decydując się na urodzenie dziecka w naszym szpitalu, możesz mieć pewność, że zostaniecie otoczeni najlepszą opieką. Nad bezpieczeństwem mam i dzieci czuwa doświadczony zespól medyczny. Możesz mieć pewność, że będziemy respektować Twoje zdanie, szanować prawa i godność. W naszym oddziale panuje kameralna atmosfera, pełna życzliwości i zrozumienia. Każdej mamie zapewniamy indywidualne traktowanie, a maleństwa otaczamy wyjątkową troską od pierwszych chwil.