7 pytań o poród w Szpitalu Swissmed 

Oddział Położniczo – Neonatologiczny jest jedną z pierwszych komercyjnych placówek medycznych w Polsce świadczących usługi z zakresu opieki okołoporodowej. Jesteśmy dumni, iż od kilkunastu lat w bezpiecznych, komfortowych warunkach przyszło na świat kilka tysięcy noworodków.

Każdego dnia jesteśmy przygotowani, aby w sposób profesjonalny, zgodnie z wszelkimi przepisami i standardami medycznymi zadbać o Rodziców i Dzieci.


TAK.
Wiedząc, jak ważne jest wspólne przeżywanie narodzin dziecka, utrzymujemy możliwość porodów rodzinnych, propagujemy porody drogami natury, w pozycjach wertykalnych, z ochroną krocza. Posiadamy jednoosobowe, przestronne, doskonale wyposażone sale porodowe. Immersja wodna, piłki, drabinki, worki sako, koloroterapia, aromatoterapia, TENS, Entonox gaz, znieczulenie zewnątrzoponowe, leki p/bólowe i rozkurczowe pomagają łagodnie przeżyć te szczególne chwile.

W przypadku ukończenia porodu drogą cięcia cesarskiego– osoba towarzysząca może przebywać na sali operacyjnej podczas zabiegu. W obu przypadkach priorytetem jest dla zapewnienie kontaktu „skóra do skóry” oraz wczesne przystawianie noworodka do piersi. Wszystkie czynności na bieżąco omawiamy z pacjentką oraz osobą towarzyszącą.


TAK.
Oddział Położniczo Neonatologiczny dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznym oraz doświadczoną kadrą medyczną, Całodobowo zapewniamy opiekę lekarza ginekologa, neonatologa, anestezjologa, położnych oraz pielęgniarek. Posiada również Salę Intensywnego Nadzoru nad Noworodkiem, wyposażoną w respiratory, inkubatory, stanowiska resuscytacyjne, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne. W razie potrzeby gwarantujemy natychmiastową pomoc, wszystkie niezbędne badania, ewentualne konsultacje specjalistyczne wykonujemy na miejscu.


TAK.
Zespół oddziału Położniczo Neonatologicznego to doświadczeni, uznani lekarze ginekolodzy, anestezjolodzy, neonatolodzy, położne oraz
pielęgniarki neonatologiczne. Otaczają profesjonalną troską, wsparciem, współpracują z najlepszymi specjalistami z innych dyscyplin medycznych, pogłębiają wiedzę medyczną oraz kwalifikacje zawodowe, stawiają na rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pacjentek i noworodków.

Oddział Położniczo Neonatologiczny nie jest placówką szkoleniową. Podejmujemy współpracę z lekarzami, położnymi, pielęgniarkami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w placówkach o wyższym stopniu referencyjności.


TAK.
Na życzenie Pacjentki gwarantujemy znieczulenie zewnątrzoponowe podczas trwania porodu. Ponadto oferujemy szereg niefarmakologicznych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu. Zespół anestezjologiczny dostępny jest przez całą dobę.

Każda Pacjentka otrzymuje pisemne informacje dotyczące rodzajów znieczuleń oraz realizowana jest indywidualna rozmowa z lekarzem anestezjologiem.

TAK. Utrzymujemy możliwość porodów rodzinnych.

W przypadku porodu siłami natury – umożliwiamy obecność przy porodzie na sali porodowej oraz dwie godziny po porodzie w przypadku wyboru pakietu STANDARD. Stały pobyt podczas hospitalizacji w przypadku wyboru pakietu PREMIUM.

W przypadku cięcia cesarskiego umożliwiamy obecność na sali cięć cesarskich dwie godziny po zabiegu w przypadku wyboru pakietu STANDARD. Stały pobyt podczas hospitalizacji w przypadku wyboru pakietu PREMIUM.

Zapewniamy doskonale wyposażone 1-osobowe oraz 2-osobowe pokoje poporodowe z indywidualną łazienką, stanowiskiem do przewijania noworodka, TV, WiFi poza zdrowe, zbilansowane posiłki. Istnieje możliwość wyboru diety w wersji lekkostrawnej, wegetariańskiej, wegańskiej lub innej wskazanej prze Pacjentkę. Dbamy o zachowanie komfortu, bezpieczeństwa oraz prywatności.

Oddział Położniczo Neonatologiczny zorganizowany jest w systemie Rooming-in, stały kontakt dziecka z mamą daje mu w nowym świecie poczucie bezpieczeństwa.

Zapewniamy całodobową opiekę lekarza neonatologa oraz pielęgniarki neonatologicznej. Zarówno po porodzie fizjologicznym jak i po cieciu cesarskim noworodek jest badany przez lekarza, zgodnie z obowiązującymi standardami i po pisemnej zgodzie uzyskanej przez Pacjentkę w pierwszej i drugiej dobie życia wykonywane są badania przesiewowe, zabiegi oraz szczepienia. Wszystkie czynności mogą być wykonywane w obecności rodziców. Posiadamy również Salę Intensywnego Nadzoru nad Noworodkiem, wyposażoną w respiratory, inkubatory, stanowiska resuscytacyjne, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne. W razie potrzeby gwarantujemy natychmiastową pomoc, wszystkie niezbędne badania, ewentualne konsultacje specjalistyczne wykonujemy na miejscu.

Pobyt spowodowany np. przedłużającą się żółtaczką, infekcją, zaburzeniami adaptacji jest w cenie pakietów porodowych.

Zarówno po porodzie fizjologiczny jak i po cięciu cesarskim pobyt w szpitalu trwa 48 godzin. Jeżeli wystąpią medyczne wskazania do przedłużenia hospitalizacji jest to w cenie pakietów porodowych. Dodatkowo płatny jest jedynie przedłużony pobyt na prośbę Pacjentki. W 7-8 dobie po porodzie lub cięciu cesarskim umawiamy Pacjentkę na zdjęcie szwów. Kontrolna wizyta z noworodkiem odbywa się na zlecenie lekarza neonatologa.